Saturday

Buti Yoga

bdc bdc

Cardio Kickboxing

bdc bdc

Adults – No-Gi Jiu Jitsu

bdc bdc

Kids – All levels Boxing

bdc bdc

Kids – All levels Gi Jiu Jitsu

bdc bdc

Adults – Boxing (Levels 1 + 2)

bdc bdc

Junior Kids – Advanced Gi Jiu Jitsu

bdc bdc

Adults – Gi Jiu Jitsu

bdc bdc